פרויקטים מיוחדים

חברת רדקו מבצעת פרויקטים מגוונים לפי דרישת הלקוחות.
להלן פירוט חלק מצוצמם מהפרויקטים המגוונים שביצעה חברת רדקו.