אספקת מיכלי דלק tank container
חברת רדקו סיפקה ציוד לפרויקט אספקת דלק מבולגריה לרומניה.
לבקשת לקוח בחו"ל, חברת רדקו איתרה ספק למיכלי דלק "tank container" משומשים אשר עברו שיפוץ כללי ובחינה לעמידות בתקנים האירופים להובלת דלקים.
המיכלים סופקו עם תעודות בחינה ואישור שמישות ל5 שנים.
חברת רדקו דאגה להובלת 15 המיכלים מהולנד ובלגיה למזרח אירופה,אספקת המיכלים לתחנות המילוי והובלתם ללקוח הקצה.