במסגרת פרוייקט של טיפול בקומפרסורים בתחנת כוח נדרשה חברת רדקו

למצוא מקור לחומר ניקוי מיוחד לניקוי להבי הקומפרסורים.

אותרה החברה וסוג החומר המתאים לפרויקט ובוצע רכש והטסת מיכל של 1000 ליטר אל הלקוח.