במסגרת מערך הרכש וההנדסה בחברת רדקו התבקשנו לסייע באיתור ותכנון של מסוע לקו ייצור של חברת הייטק.

יצרנו קשר עם היצרן המוביל בגרמניה וסיפקנו את המסוע אשר הורכב ועובד בהצלחה רבה.