במסגרת פרוייקט ימי ספקה חברת רדקו סירות גומי מתנפחות ומהירות עם מנועי YAMAHA אשר יוצרו לפי מפרט הלקוח.

המחלקה הטכנית של רדקו דאגה להתאמה בין הסירות למנועים וכן לשילוח של הסירות והמנועים לאתר הלקוח.